Informator VIII B3P

Poniżej najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące zaplanowanego na sobotę 29 czerwca VIII Biegu 3 Plaż.

Biuro zawodów znajdować się będzie na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Rudnickim przy ul. Zaleśnej 1 w pobliżu startu i mety biegu. Godziny odbioru numerów startowych i pakietów: piątek 18.00 – 20.00, sobota 8.30 – 10.30 (numery i pakiety dla dzieci do 9.30). Pakiety wydawane będą jedynie po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Odbiór chipów do pomiaru czasu w biegu głównym na osobnym stanowisku w dniu zawodów za okazaniem numeru startowego.

Nie będzie możliwości odbierania pakietów startowych przez osoby trzecie – odbiór jedynie osobisty! Podczas weryfikacji zgłoszenia wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników potwierdzający zgodę na udział w Biegu Trzech Plaż na własną odpowiedzialność oraz podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej. A w przypadku B3P junior podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Zawodnicy niepełnoletni zostaną dopuszczeni do biegu głównego za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Zawodnik niepełnoletni musi w biurze zawodów okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Dodatkowe zapisy do biegu głównego przyjmowane będą jedynie w sobotę w biurze zawodów po godz.10.30 pod warunkiem posiadania wolnych numerów i pakietów nieodebranych przez już zapisanych uczestników. Wpisowe wynosi 50 zł.

Szatnie i depozyt udostępnione zostaną na plaży. Parkingi znajdują się przed ośrodkiem MORIW, na wyznaczone miejsca kierować będą wolontariusze. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zalecają aby w dniu biegu korzystać ze specjalnej bezpłatnej linii autobusowej komunikacji miejskiej na trasie ul. Południowa – Plaża Miejska. Odjazdy z ul. Południowej (przystanek w pobliżu Auchan): 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.40, 10.00. Odjazdy z Plaży Miejskiej: 12.30, 12.50, 13.10, 13.30, 13.50.

Zbiórka wszystkich uczestników biegów „junior” zaplanowana jest przed sceną na Plaży Miejskiej o godz. 9.45. Tam najpierw zaplanowana jest rozgrzewka. O godzinie 10.00 małymi biegaczami zajmą się opiekunowie poszczególnych dystansów ze specjalnymi tabliczkami informacyjnymi, którzy poprowadzą grupy na miejsca rozgrzewki i startu z drogi prowadzącej z Plaży Dzikiej. Wszystkie biegi kończyć się będą na Plaży Miejskiej. Godziny startów: 100 m – 10.15, 200 m – 10.20, 600 m – 10.25, 1000 m – 10.30.

Start na głównym dystansie 7 km nastąpi o godz. 11.00 z ul. Zaleśnej, 100 metrów przed wejściem na Plażę Miejską. Poprzedzi go rozgrzewka przed sceną na plaży o godz. 10.40. Trasa, częściowo asfaltowa i terenowa, będzie oznakowana co 1 km, na czas biegu zostanie wyłączona z ruchu kołowego i zabezpieczona przez służby medyczne. Za półmetkiem zlokalizowany zostanie punkt z wodą. Meta na Plaży Miejskiej.

Za metą każdy uczestnik biegów dziecięcych i biegu głównego otrzyma medal i napój, a na stoiskach na plaży za okazaniem numeru startowego lody i kiełbaskę z grilla. Dostępne będą też stanowiska masażystów z Geotermii, Olimpii Grudziądz i Enigma Massage Milena Morczyńska. A także plenerowe mini boisko Olimpii z atrakcjami dla najmłodszych.

Około godz.12.00 na scenie rozpocznie się koncert. Ceremonia wręczania trofeów dla najlepszych oraz losowania nagród wśród wszystkich zawodników, którzy wystartowali w biegu głównym planowana jest od godz. 12.45. Warunkiem ich otrzymania jest odbiór osobisty, w przypadku nagród z losowania przy odbiorze konieczne jest też posiadanie numeru startowego. W razie dodatkowych pytań organizatorzy proszą o kontakt: Andrzej Dolewki tel. 505 088 940, e-mail: akademiabiegania@wp.pl